[Review of: B Jähnig (2011) Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftThe Medieval Review
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit