[Review of: B. Kellener (2002) Reformen und Experimente in der friesischen Orthographie nach 1945]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)53-55
TijdschriftIt Beaken
Volume68
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit