[Review of: B. Linker (2011) War’s waste. Rehabilitation in World War I America]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMedicine, Conflict and Survival
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit