[Review of: B. Sjölin (1985) Fering för beganern. Programmierter Lehrgang des Föhrer Friesisch]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)24-27
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume4
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit