[Review of: B. van der Velden (2004) Waar gaan wij heen met het Fries]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)62-69
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit