[Review of: Barbara Epstein (2009), The Minsk Ghetto, 1941–1943: Jewish Resistance and Soviet Internationalism]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1178–1179
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume114
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - okt. 2009

Citeer dit