[review of] Bart Funnekotter, De hel van 1812. Nederlanders met Napoleon naar Rusland

Johan Joor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 nov. 2016

Citeer dit