Review of: Baskara T. Wardaya SJ (2013) Truth Will Out. Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)114-115
Aantal pagina's2
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume171
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit