[Review of: Ben Shepherd (2004), War in the Wild East: The German Army and Soviet Partisans]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1275–1276
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume110
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - okt. 2005

Citeer dit