[Review of: Bernhard Chiari (1998), Alltag hinter der Front. Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weißrußland 1941–1944]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)618-619
Aantal pagina's2
TijdschriftJahrbücher für Geschichte Osteuropas
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit