[Review of: . Bevölkerung und Staat in Lan Na; Ein Beitrag zur Bevölkerungsgeschichte Südostasiens]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit