[Review of: Beverly J. Silver (2003) Forces of Labor. Workers' Movements and Globalization since 1870]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)151-154
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume49
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit