Review of B.K. Kim ‘Internationalising the internet: The co-evolution of influence and technology’ [Review of: Cheltenham (2005) Internationalising the internet: The co-evolution of influence and technology]

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319
  TijdschriftTechnovation
  Volume27
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit