[Review of: . Blue ships; Dutch ocean crossing with multifunctional drugs and spices in the eighteenth century]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit