[Review of] Brecht Deseure, Revolutie in Antwerpen. De aquarellen van Pierre Goetsbloets 1794-1797

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume137
Nummer van het tijdschrift2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 06 mei 2022

Citeer dit