Review of Brothers in Arms. Chinese aid to the Khmer Rouge, 1975-1979 by Andrew Mertha

Astrid Norén-Nilsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)312-314
TijdschriftJournal of Southeast Asian Studies
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit