Review of "Brown-Grant, Rosalind, Patrizia Carmassi, Gisela Drossbach, Anne D. Hedeman, Victoria Turner, and Iolanda Ventura, eds., Inscribing Knowledge in the Medieval Book: The Power of Paratexts. (Studies in Medieval and Early Modern Culture 66.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)481-483
TijdschriftSpeculum: A Journal of Medieval Studies
Volume97
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit