Review of Burak Arliel, The Turkish Passport [Review of: (2011) The Turkish Passport (documentaire)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftH-Net Reviews
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit