Review of: Burkhard Diets, Helmut Gabel en Ulrich Tiedau (2003) Griff nach dem Westen. Die 'Westforschung' der völkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum 1919-1960

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)317-320
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume120
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit