[Review of: C Barker (2013) Marxism and Social Movements]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)121-122
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit