[Review of: C. Fernandes (2011) The independence of East Timor; Multi-dimensional perspectives: occupation, resistance, and international political activism]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-140
TijdschriftIndonesia
Volume94
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit