[Review of: C. Hesse, Publishing and cultural politics in revolutionary Paris, 1789-1810 (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1991)]

Angelie Sens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)355-358
Aantal pagina's4
TijdschriftTheoretische Geschiedenis
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit