Review of C. Hine 'Systematics as Cyberscience: Computers, Change and Continuity in Science' [Review of: (2008) Systematics as Cyberscience: Computers, Change and Continuity in Science]

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)154-156
  TijdschriftInformation, Communication & Society
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit