[Review of: C. Ikeya (2011) Refiguring women, colonialism, and modernity in Burma]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

134 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)130-131
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume168
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit