[Review of: C. Magone (2011) Humanitarian negotiations revealed. The MSF experience]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306-307
TijdschriftMilitaire spectator
Volume181
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit