[Review of: C. Riecken (1994) Wörterbuch im Dornröschenschlaf. Zur Entstehung und Anlage des 'Nordfriesischen Wörterbuch' von Moritz Momme Nissen.]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)190-193
TijdschriftIt Beaken
Volume58
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit