[Review of: Ch. R. Friedrichs (1995) The early modern city 1450-1750]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)73-74
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume110
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit