Review of: [Cheng Wei-chung, War, Trade and Piracy in the China Seas, 1622-1683]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-73
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit