[Review of: Ch.H. Parker. Faith on the Margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit