Review of: Christopher W. Close, State Formation and Shared Sovereignty. The Holy Roman Empire and the Dutch Republic, 1488-1696

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftEarly Modern Low Countries
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2022

Citeer dit