Review of: Clare Anderson (ed.), A Global History of Convicts and Penal Colonies (New York: Bloomsbury Academic, 2018)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-201
Aantal pagina's4
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume125
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit