[Review of: . Contagion and chaos; Disease, ecology, and national security in the era of globalization]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit