[Review of: D. Boutkan (1996) A Concise Grammar of the Old Frisian Dialect of the First Riustring Manuscript]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)238-240
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume51
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit