[Review of: D. Ogden (2008) Night's Black Agents: Witches, Wizards and the Death in the Ancient World]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)357-359
TijdschriftFolklore
Volume122
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit