[Review of: D Thouard (2010) Philologie als Wissensmodell]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)554-556
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit