[Review of: D.A. Tamminga (1985) Kantekers. Fersprate stikken oer taal en literatuer.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)93-96
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit