[Review of: D.A. Thomas (2011) Exceptional Violence. Embodied Citizenship in Transnational Jamaica]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)130-131
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume93
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit