[Review of: . Dagen van gejuich en gejubel; Afschaffing van de slavernij in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit