Review of: Daniel Maria Klimek, Medjugorje and the Supernatural. Science, Mysticism, and Extraordinary Religious Experience.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-139
Aantal pagina's3
TijdschriftNova Religio
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit