[Review of: Darr (2015) Marks of an Absolute Witch: Evidentiary Dilemmas in Early Modern England]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)567-570
TijdschriftZeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung
Volume132
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit