[Review of: . Darwins nobele streven; Hoe Darwins afschuw van de slavernij aan de basis lag van zijn evolutietheorie]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit