Review of David Edgerton, The Shock of the Old:Technology and Global History since 1900 [Review of: (2006) The Shock of the Old:Technology and Global History since 1900]

S. Wyatt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)336-339
  TijdschriftInternational Studies in the Philosophy of Science
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit