[Review of: David Strarkey. Concentration and dependency. The role of maritime activities in North Sea communities 1299-1999]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftTijdschrift voor Maritieme Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit