[Review of: D.C. Hine. Black Europe and the African Diaspora. Urbana 2009]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNew West Indian Guide
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit