[Review of ] De eeuwige tweede man. Sociaal-democraat Wim Meijer spreekt over zijn leven.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Samenvatting

Wim Meijer vervulde een belangrijke rol in de PvdA en vervulde diverse commissariaten. Hierover reflecteert hij in de publicatie.
Vertaalde titel van de bijdrageThe eternal 'second man'. : Social-democrat Wim Meijer speaks about his life.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)195-197
Aantal pagina's2
TijdschriftJaarboek Parlementaire Geschiedenis
Volume2017
StatusGepubliceerd - 21 nov. 2017

Keywords

  • Politieke geschiedenis
  • Biografie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[Review of ] De eeuwige tweede man. Sociaal-democraat Wim Meijer spreekt over zijn leven.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit