[Review of: D.E.H. de Boer (1991) Holland in wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)47
TijdschriftIt Beaken
Volume55
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit