[Review of: D.E.H. de Boer en E.H.P. Cordfunke (2010) Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)]

M. Gerrits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit