Review of: Denys Lombard (2010) Gardens in Java

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)365-366
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit