Review of Departing from Java: Javanese Labour, Migration and Diaspora, ed. Rosemarijn Hoefte and Peter Meel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-104
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume175
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit