[Review of: Dieter Pohl (2011), Die Herrschaft der Wehrmacht: Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1313-1313
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume117
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - okt. 2012

Citeer dit